HATODIK NAPON

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

2011-ben mutatták be Ryan Reynolds főszereplésével a GREEN LANTERN/ZÖLD LÁMPÁS filmet.
Korábban szerepelt már nálam a MÉG EGY NAPTÁNC 2-ban is.
A filmben Ryan/Hal Jordan a 33-as HIGHBALL sisakot viselte, a TV-ben pedig 3 db 11-es jelent meg, mikor a 11 éves szülinaposhoz érkezett.
Ryan Reynolds, mint Will Smith a FÖLD UTÁN filmben, a félelem leküzdését mutatta be. Isten, mint Teremtő kimaradt a képletből, Helyette lettek halhatatlan teremtők!
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/zold_lampas_kepek_1.jpg?10563747
Jézus a Máté 14:27-ben és a 28:10-ben, tanítványainak és a feltámadás hírét vivő asszonyoknak szól, hogy ne féljenek. Jézus a félelemről a Lukács 12:4-5-ben.
Máté 17:5-8:
”Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. És a tanítványok a mint ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének. Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek! Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül.”
Ryan Reynolds/Hal első égbe emelkedése előtt elhalad a BLITZ99-nél, aztán nekiesik egy 270-es rendszámú kocsinak.
A 270 jelentése INRI, melyet Jézus Krisztus keresztjére írtak fel, amit napjainkban úgy fordítanak, hogy “Jézus a zsidók királya”, ami nem helyes. Az égbe emelkedésnél pedig hullámlovasok láthatóak a falon.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/zold_lampas_kepek_2.jpg?59250288
„Amikor felállították a keresztet, ezt írták fel rá: 'EZ IZRAEL KIRÁLYA'.” (Péter evangéliuma - Kapitánffy István fordítása).
Dr. Mihály Ferenc - Kiáltónak szava: bibliába temetett magyar őstörténet 50.old.:
"Bibliai atlaszok az Exodus előtti Palesztinát teljes egészében: mint Kánaánt, és lakosságát mint Kánaánitákat tünteti fel. A lakosságot az Ótestamentum "Hittitáknak", a perzsák Kitteusoknak és Kattusoknak nevezik, melyet a görögök "Scytha"-ra módosítottak. Azonban ÉL Istenük után nevezték el őket ÉL Harcosainak, Elitáknak is, ezt a biblia Izra-elita néven őrizte meg. E nép azonban nem volt azonos Júda népével, bár Dávid és Salamon alatt a két nép együtt élt, de Salamon halála után az Izraeliták visszaszerezték függetlenségüket. Júda aspirációi sohasem szűntek meg Izrael bekebelezésére, ami Kr. e. 129-ben és 104-ben - a Rómával kötött szövetség után - bekövetkezett. Az ótestamentum mai formájának, a Septuaguintnak írói már Júda népére is alkalmazzák az Izrael Népe nevet, mely azonban mindmáig, csak mint zsidó nép vallási neve terjedt el a köztudatban. De Krisztus idejében "Izra-Elita" alatt még nem a zsidókat, hanem "Él Harcosait" vagyis a kánaáni kitteusokat, a szkítákat értették. Jeruzsálemben is a lakosság nagyobb része izraelita szkíta volt és a zsidók csak mint kisebbség éltek ott, kiknek vezetői a polgári közigazgatással voltak megbízva. Jézus az ottani izraelitákat tanítani járt oda: zsidó ruhában, mert a zsidók halálra keresték (János 5/1-18)"
Ryan Reynolds zsidó származásáról találgatások vannak, mindenesetre volt felesége Scarlett Johansson az, de én nem tartom ezt annyira lényeges dolognak, hisz Hollywood majdnem 100%-ban az.
Mindenesetre Ryan Reynolds a Zöld Lámpás gyűrűt a Szaturnusz ujjára húzza fel a filmben, amely a zsidóság csillaga, melyet Badiny halálcsillagnak nevezett, Jézus pedig épp a Szaturnusz napján, szombaton gyógyított, melyre Szántai annyit mondott, hogy a Szaturnusznál kezdi meg a gyógyítást. Ha a Vízöntő oldaláról vizsgáljuk meg a csillagképeket, mivel Jézus is Vízöntő beavatást végzett tanítványain, akkor a Bak, vagyis a Szaturnusz háza a múlt, a HALak pedig a jövő. Hogy Ryan Reynolds neve éppen Hal lett, mely magyarul a Halakhoz kapcsolódik, egy igen érdekes felsőbb üzenet magyarul. A Bak a népi hagyomány szerint tisztátalan állat, mely az ördögtől fogant. A Bak után következő csillagkép a Vízöntő, mellyel kapcsolatban Jézus a lábmosást mutatta be az őt követő tanítványoknak, a Vízöntő után pedig a Halak csillagkép jön, mely két irányt jelenít meg. A legfényesebb csillagát (Al Rischa) mely az összegzést képviseli, az ekliptika alatt látjuk. Az ekliptika karmikus köre fölé emelkedő hal mutatja az Égi Otthonba hazatérő lelket. A karma kerekére visszatérő, vagyis visszafelé úszó hal pedig a testbe újraszülető lélek szimbóluma. A Halak alatt pedig a Jónást is elnyelő Cetet láthatjuk, melyet Jézus is szimbólumként használt, ugyanis Jézus születésével induló Halak korszaka kezdetén a Cet feje felemelkedett az északi égboltra. Az alvilágból felbukkanó Cet a HALált megjelenítő csillagkép, melyhez a kettősséget megjelenítő Halak az Al Rischa csillagnál vannak megkötve. Három nap és három éjjel, vagyis a HALálból való feltámadás és mennybemenetel, vagy visszatérés a karmikus kerékre, magyarán újjászületés anyagi síkon. A visszaúszó hal alatt a Főnix hozza a hírt, hogy létezik az újra testet öltések félelmekkel teli világán túl egy másik birodalom, ahová már nem születik, hanem oda feltámad az Isten Gyermeke.
Érdekes és talán nem véletlen, hogy Ryan Reynolds karrierje akkor kezdett el “szárnyalni”, miután szerepet kapott a PENGE: SZENTHÁROMSÁG filmben Jessica Biel, a HETEDIK MENNYORSZÁG egyik szereplője és Wesley Snipes mellett.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/zold_lampas_kepek_3.jpg?33133510
Ami a Halakban érdekes, hogy a Hazatérő lelket jelképező Hal az Adroméda csillagkép felé fordul vagy úszik, amelyben az Androméda galaxis kozmikus szinten az Atyát, míg a Tejút az Anyát jeleníti meg. Az Androméda és a Tejút egyesülése 4milliárd év múlva következik be, egymáshoz 270 km/s-os (INRI) sebességgel közeledve.
http://www.origo.hu/i/1206/20120601-andromeda-galaxis4.jpg
Jézus azt mondta, hogy senki sem mehet az Atyához, csakis Őáltala, ami ebben érdekes, hogy Jézus szorosan kapcsolódik a Halakhoz és azt tanította, hogy a SZERETET mindennél fontosabb.
Érdekesnek találom, hogy a Vízöntő bal lába alatt egy a Szobrász felé forduló hal, a Déli Hal van, kit a Halak szülőjének tartanak, hisz a Halak csillagkép Vízöntő felé visszaforduló halának is még tisztulnia kell, annak jellemét még formázni kell. A 153 halat pedig jobb oldalon fogják ki a tanítványok Jézus utasítására, mely jobb oldalra való hálóvetés nyilvánvalóan 144000/666-os üzenetként került a János 21:6-ba. A János 21:11-ben szereplő 153 pedig hexagonális szám, mely szerepelt az OMEGA 2-ben.
Ryan Reynolds a ZÖLD LÁMPÁS filmben űrzsaru lett, 2013-ban pedig a RIPD-ben rendőrként a Merkúrnál meghal, égbe emelkedik, aztán JC-ként és SZELLEMZSARU-ként tér vissza a Földre, melyről a CSILLAGEMBEREK ÉS A NAP FÉME/FÉNYE cikkben írtam. Amit én rendkívül érdekesnek találtam, ami persze lehet véletlen is, hogy a film premierje a 2009. július 19-ei 216°-os Jupiter becsapódástól 1460 napra kerül bemutatásra, mely években a Főnix korának megfelelő szám. Mi is szerepel Jézus Krisztussal kapcsolatban a Máté 14/27-ben?
”És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának.”
Érdemes megfigyelni, hogy a RIPD-ben egy koponya a sárga taxi sebváltója, melyet az augusztus 6-án, Jézus színeváltozása napján született Marisa Miller vezet, akibe Jeff Bridges, a Csillagember bújt.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/ripd_kepek_2.jpg?58722144
Koponya szerepelt a 2013-tól 17 évre bemutatott FANTOM filmben is, ahol hasonlóan a Szaturnusz ujjon viselték a gyűrűt, mint a ZÖLD LÁMPÁS-ban a fordított 101-est Ryan Reynolds, aki HAL volt.
Fantomot Bily Zane alakította, aki 2012-ben Barabás volt, harcolt a Megváltásért és harcolt Rose/Rózsa szerelméért a 2013-ban 101 éve elsüllyedt Titanicon, James Cameron/JC 1997-es filmjében.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/billy_zane_megvaltas_jateka000.jpg?85322681
Ryan Reynolds partnere a RIPD-ben Jeff Bridges, kinek nevében a BRIDGE/HÍD jelenik meg.
Jeff Bridges a 2010-es TRON filmben világteremtőként jelent meg, melyben létrehozott egy alternatív személyiséget (Démiurgosz), kit Clu-nak nevezett el. Clu rendszeresen szervez római stílusú haláljátékot, amely nyilvánvaló utalás Rómára (Colosseum).
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/tron_orokseg_kepek_1.jpg?83161995
Clue idővel teremtője ellen fordult és a teremtője által megalkotott világból kitörni szándékozott.
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/tron_kepek_2_masik_vilag_kulcsa.jpg?37261333
Amit érdekesnek találtam a filmmel kapcsolatban, hogy a DVD extráiban kiderül, hogy hogyan is történik egy-egy szereplő filmekbe helyezése, melyből végül egy szép kirakós kerekedik.
Nos a filmben Quorrát alakító Olivia Wilde fényképét elküldte a Disney Stúdió Casting igazgatója a film rendezőjének, meghallgatták, aztán utána még 50-60 színésznőt hívtak szereplőválogatásra. Mily meglepő, az első, Disney által javasolt Olivia kapta meg a szerepet, kinek karrierje is egy kisebb kirakójáték, de lényeges, hogy Inannát például tetvesként és paráznaként mutatta be a YEAR ONE filmben, egy másikban pedig nem ódzkodik egy nővel való kapcsolattól sem egy kis pénzért. Az aranyalma viszont megjelenik a TRON-ban is és a YEAR ONE-ban is, mely az EXPRESSZ A VÉG FELÉ/2-ben szerepelt. A YEAR ONE-ban ettek az almából, a TRON-ban nem, viszont Jeff Bridges a “teremtő”, Zen mesterként jelent meg benne.
Mindezt félretéve Quorra a filmben kinyitja az utazásról szóló Verne könyvet, melyben egy hexagon található, utána pedig tükörbe néz és átadja a hexagont a 27 éves Sam-nek, aki azzal elmegy Castor/Zuse-hoz. Castor, mint kiderül negatív személy, kinél Quorra bal kezét levágják és meghal.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/tron_orokseg_kepek_2.jpg?46174856
Levágott bal kéz, mint a pünkösdös PACIFIC RIM-nél, mely az ÖRDÖGI KÖR VÉGÉN-ben szerepelt.
A 27 annyiban lényeges, hogy maga a szám Krisztus isteni voltát kifejező szám, Sam pedig, aki a számítógépes világ teremtőjének fia, Quorra felszabadítójaként jelenik meg a ketrecvilágban, vagyis nyilvánvalóan Krisztus karakter. Ő szerepelt Brad Pitt mellett a TRÓJA filmben és a NÉGY TESTVÉR-ben is Jack-ként.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/garrett_hedlund_-_troja_-_tron_-_4_testver.jpg?29073921
Quorra feltámad egy hexagonon és elmegy a fény felé, ahol a mesterkulccsal lehet átmenni a hexagonos kapun, vissza a valódi világba.
A hexagon természetesen a teremtési séma, a tüköruniverzum, vagy holografikus univerzum sémája, mely a hópelyhekben, méheknél, stb., vagy épp a Szaturnusz pólusán megfigyelhető. Talán nem véletlenül mondják, hogy a Szaturnusz hexagonja egy mesterségesen létrehozott kapu.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/tron_orokseg_kepek_3.jpg?57741465
Máté 23/8:
“Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus.”
Hogy a kitörést tervező Clu egyfajta ördögi Démiurgoszként került bemutatásra, azt mis sem bizonyít jobban, hogy ezer ciklus óta él ketrecben.
Jelenések könyve 20/1-2:
”És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre”
Hogy a TRON filmben az a bizonyos másik világ, ahová Clu kitörne valójában a Mennyország, látható abból is, hogy Jeff Bridges az első TRON előtt és után szerepelt Jack karakterben a WTC-s KING KONG-ban (1976), a  MENNYORSZÁG KAPUJA filmben (1980), az UTOLSÓ EGYSZARVÚ-ban (1982), a CSILLAGEMBER-ben égből-mennyből leszállt “angyal” 7 golyóval (1984), a THE FISHER KING-ben a serleggel (1991), a FÉLELEM NÉLKÜL-ben (1993), a NAGY LEBOWSKI-ban (1998), K-PAX-ban (2001), VASEMBER-ben bádogember (2008), a THE OPEN ROAD-ban (2009), a KECSKEBŰVÖLŐK-ben (2009), TRON:ÖRÖKSÉG-ben teremtő és kulcs az átjáróhoz, RIPD-ben egy aug. 06-os testben, utána pedig a HETEDIK FIÚ-ban és még sorolhatnánk, bár ez is elég érdekes játék Jefftől, akinek pl. a TRUE GRIT filmben (2010) az eredeti True Grit filmmel (1969) ellentétben nem a bal szemét takarták le, hanem a jobbat, vagyis a Nap szemét.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/jeff_bridges_menny_kapuja_jatek.jpg?56897322
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 174
Tegnapi: 100
Heti: 955
Havi: 3 002
Össz.: 674 698

Látogatottság növelés
Oldal: FELEMELKEDÉS KRISZTUSSAL/3
HATODIK NAPON - © 2008 - 2019 - hatodiknapon.hupont.hu

A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »