HATODIK NAPON

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

2013. okt. 15-e körül van az ISON és a Mars az Oroszlán csillagkép királycsillagához, a Regulus-hoz legközelebb. Ekkor azon az égi helyszínen fognak tartózkodni, ahol 2013. júli. 22-én volt látható a Vénusz bolygó. A Vénusz ugyanekkor okt. 15-én a Skorpió csillagkép Antares (Skorpió szíve, Marshoz hasonló, Szépasszony) csillagánál látható, ahol az ISON üstökös eléri napközeli helyzetét, és ahol kilép az állatövből, azzal ellentétes irányú, de a Nap haladási irányával megegyező útjáról.
Amiatt is érdekes ez az égre írt üzenet, mert amikor a Vénusz az okt. 15-ei ISON/Mars helyszínnél járt júli. 22-én, akkor volt a Cseljabinszk meteor esemény és az ISON földközeli pontja idővonalának felezőpontja, akkor született Magdolna napján az angol György herceg a Szent Mária kórházban, mikor 7 éves rekord meleg volt Angliában, akkor utazott Ferenc pápa Rióba (Cseljabinszk-Róma-Rió egy vonalon), a Merkúr pedig otthon volt, míg a Mars és Jupiter (Zeusz) is az Ikrekben voltak megközelítve egymást. Két nappal rá, Jakab és Kristóf (Krisztust hordozó) napján pedig 153 km/óra sebességgel siklott ki a Szent Jakab út végén, Santiago de Compostellában egy vonat.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/ison_nov_15.jpg?71513453
A Jupiter egyébként július 22 előtt 33 nappal, 2013. júni. 19-én került a Nap mögé, mikor a Napnál állandóan jelen levő EMV-k, amelyek az elmúlt 1-2 évben fedték fel magukat, kereszt formációba álltak.
Június 19-e után a Jupiter pedig belépett az Ikrekbe, ahol kb. 1 éven át tartózkodik, 2014. júniusáig.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/jupiter-nap_2013_juni_19_es_emv-k_keresztje.jpg?29962853
Az ISON üstökös és a Mars bolygó Oroszlán csillagképben járása még annyiban lényeges, hogy kb. okt. 23-án nagyjából egy vonalba állnak (ha nm teljesen) a Regulussal.
Október 23-án, egy magyar ünnepen pedig az év 270. (INRI) napján tett bejelentés szerint György herceg keresztelését rendezik meg Londonban a Szent James-palota királyi kápolnájában, ugyanakkor emlékérméket is bocsátanak ki, amelyre keresztelőkor még nem volt példa. György herceg bölcsőjére ugyanekkor magyar címert és a törvénytelenül megcsonkított Magyarországot helyezték.
Október 15. és okt. 23. idővonalának felezőpontjánál pedig, vagyis október 19-én a VÖRÖS OROSZLÁN-t (Red Lion Square) bevonva az ördögi játékba rendezik meg Londonban a Conway Hall-ban a “Covert Messiah” előadást, melynek fő tárgya, hogy Jézus Krisztus csak egy kitalált történelmi személy, aki nem létezett.
http://1.bp.blogspot.com/-4a9uZ5lObrA/UJrDPqFqCXI/AAAAAAAAABs/MMl_4eX-3UE/s1600/Stellarium+First+view+of+ISON.bmp
Az ISON, mint az Úr könyvében szereplő jelen idős égi üzenet annyiban lényeges még, hogy a beérkezése az Ikrek halhatatlan felénél (Pollux, Zeusz fia) jelent meg, annak is a Pollux csillagát ölelve körbe úgy, hogy közben a halandó Castor (Tündareósz fia) körül egy hurkot írt le, vagyis az Ikrek halhatatlan és halandó felét hurkolta össze egy testté az év első felében, ahogyan Zeusz is abban az esetben engedte, hogy együtt maradhatnak, ha megosztoznak a halhatatlanságon.
Az érkezés a zodiákus körbe az év indulásakor, vagy épp a maja naptár lejárta utáni napokban Castor feje fölött történt, mintegy koronát helyezve az Ikrek fejére.
2013. júliusa körül érte el az ISON, a Pollux jobb kezében levő sarlót, mintegy utalva a közelgő aratásra.
Figyeld meg, hogy az ISON 2013-ban a feltámadás ünnepekor, vagyis húsvétkor érte el az Ikreket körbefogó hurkának szélét és fordult vissza az Ikrek felé.
Talán az sem véletlen egybeesés, hogy húsvét vasárnaptól az ISON földközeli pontjáig 270 nap telik el.
               2013. márc. 31. ---> 270 nap --- > 2013. dec. 26.
                                                 270 = INRI
Az INRI egyik jelentése megtalálható a FELEMELKEDÉS KRISZTUSSAL/3 cikkben.
Az INRI okkult jelentése pedig a Fulcanelli : KATEDRÁLISOK MISZTÉRIUMA könyvben:
"Az INRI felirat, amit exoterikusan Iesus Nazarenus Rex Iudoeorumnak értelmeznek, titkos jelentést kölcsönöz a keresztnek: Igne Natura Renovatur Integra. Mert a tűz segítségével és a tűzben tétetik próbára hamarosan féltekénk. És ugyanúgy, ahogy a tűz segítségével elválasztják az aranyat a tisztátalan fémektől, úgy lesznek elválasztva, mondja az Írás, az Ítélet nagy napján a jók a gonoszaktól.
http://3.bp.blogspot.com/-HLHcLTAO9pk/UJrCM195C1I/AAAAAAAAABc/yYSFF2d6rpU/s1600/Stellarium+ISON+in+Gemini+1.bmp
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Comet_ISON_tracks_through_the_constellations_Gemini%2C_Cancer_and_Leo_as_it_falls_toward_the_sun.jpg
A Nap, mikor az ISON belépett az Ikrekbe, a Nyilas csillagkép (magyarok csillagképe) fejénél járt az égi útján, a Vénusz pedig a Kígyótartóban, köztük a Merkúrral, melynek háza az Ikrek.
A Kígyótartó úgynevezett „beavató” csillagkép, ami a Tejútra, azaz az Istenek Útjára vezet fel.
Kígyótartó = Aszklépiosz = FELTÁMADÁS
A mítoszok szerint Aszklépiosz halála után az égre került, belőle lett a Kígyótartó csillagkép.
Aszklépiosznak olyannyira sikerült tökélyre fejlesztenie tudományát, hogy fel tudta támasztani a halottakat.
Aszklépiosz jellemző attribútuma volt az orvosi pálca, amelyre egy kígyó tekeredett fel. Ez a pálca ma is a gyógyszertárak cégérében látható, de megjelenik Hermész/Merkúr-nál is kaduceus formájában hol egy, hol kettő kígyóval.
Az ISON, amely 2013 január elseje körül belépett az Ikrekbe, 2014. januárjában ér a korona csakra energetizátorához, a Világfa/Világhegy csúcsához, az Atyaisten lakhelyéhez, ahol Tündér Ilona vár, vagyis a Sarkcsillaghoz (Polaris), mikor a Nyilas csillagkép hátán a Nap-Vénusz-Merkúr egy lefelé mutató háromszöget, az égből aláereszkedő fényt/tudást mutatja be.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/ison_es_a_korona000.jpg?65676839
A Nyilas csillagkép amellett, hogy a magyarok csillagképe, a Teremtő-i energiák is innen érkeznek. A Nyilas a galaxisunk szívére, vagy épp a Skorpió csillagképre mutat nyilával, ahol az ISON kilép a Nap útjáról, ha persze épségben túléli a napközeli pontját 2013. nov. 28-án.
A Vénusz 2013. november 13-a körül helyezkedik rá a Nyilas nyílvesszőjére, rálőve a SZERelem bolygót a galaxis szívére ( KÉSZÜLŐDÉS, MIRE IS? ), amely időpontra az USA szimulált BLACKOUT-ja lett meghirdetve.
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/ison-venusz_2013_november.jpg?84163089
Ugyanekkor az ISON üstökös a Szűz csillagképben jár, a Holló (Corvus) és a Serleg (Crater) fölött. A Serleg voltaképp a Grál az égen, amely mellett remete Szent Pál madara is látható, amely minden nap hozta a kenyeret (élet).
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/ison_-_2013_nov_13_-_hollo_es_serleg.jpg?12077908
A Holló viszont az alkímiában a nigredóval van kapcsolatban, amely után jön a fehér galamb és a vörös sárkány, mely a vér transzformációját (megvilágosodás, ....) jelenti.
Mivel itt egy égre írt üzenet körvonalazódik, nézzük meg mit ír a bibla.
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15/50-55:
”Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? ”
Nem érdekes egybeesés, hogy az ISON a halhatatlanságot megjelenítő Polluxnál, vagyis az Ikreknél tűnik fel 2012 végén/2013 elején, és a fullánkos, halált megjelenítő Skorpiónál lép ki a Nap útjáról, egy Tejút kapunál? Azonkívül felmegy a Polarist körbeölelő sárkány felé, az alkímiában a sárkány pedig fény-transzformációs szimbolika? A 2013-as téli napfordulónál pedig egy koronás helyszínnél, a Corona Borealis (Északi Korona) és a Herkules között halad el, ha túléli a november 28-at?
A csillagbölcselet hagyománya szerint az Ikrek csillagképe előtt lévő Aurigán, a Tejút kapuján keresztül jönnek a lelkek a földi létbe (a Tejútról, az Istenek útjáról).
http://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/ison_palya_-_eszaki_korona_-_sarkany.jpg?33483520
http://3.bp.blogspot.com/-a2j1z_xqcTo/UJrBzrXJxEI/AAAAAAAAABU/yq6vYeEHhKQ/s1600/Stellarium+crop+ISON+Image+marked+and+dated.png
http://www.southernstars.com/support/manual/images/Scorpius-Myth-iPad-Prev.jpg
A Sarkcsillag és az üstökös kapcsolatát a DA VINCI-KÓD-ban a SION rendet és a Szent Grált kutató Tom Hanks mutatta be, mely a JELEK 2013 JÚLI-5 alján szerepelt.
2013. okt. 24-ei premierrel pedig egy másik, szintén Szent Grált kutató személy, Harrison Ford (Indiana Jones+ 2013-ban a 42) látható a VÉGJÁTÉK filmben.
                           A KÉPLET: VÉGJÁTÉK
A 42-es játékos Robin Williams pedig, aki a FISHER KING  (Halászkirály legendája) filmben szintén egy serleggel/Grállal látható, plusz egy zebra és egy szivárvány mellett, 2013. szept. 26-tól a fényt mutatja be a THE CRAZY ONES poszterén.
http://4.bp.blogspot.com/-QQsUCGP4jog/Tmw2km9k4yI/AAAAAAAAAOk/MzdRlkm0_qY/s400/Grail+Robin+Williams+Fisher+King+Zebra.pnghttp://4.bp.blogspot.com/-ir5rU_kJ_ek/UkXgwqKOUpI/AAAAAAAAkjQ/uE7G3UMr6aw/s320/thecrazyonesseason1poster.jpg
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15/58:
“Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.”
 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 8
Tegnapi: 214
Heti: 8
Havi: 3 050
Össz.: 674 746

Látogatottság növelés
Oldal: ISON/SION ÉS A MENNYEGZŐ
HATODIK NAPON - © 2008 - 2019 - hatodiknapon.hupont.hu

A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »